PROSJET

VEKSTHUS SOLBORG

JEVNAKER

Et lavenergi veksthusprosjekt for Solborg Camphill Landsby på Jevnaker. Veksthuset har en regulær 8-kantet form med et pyramidetak. Grunnflate er ca. 150 m2. Lufing av veksthuset skjer gjennom at midtseksjonen av taket kan åpnes som en "lotus-blomst". Ferdigstilt 2008.

 

Veksthuset skal fungere som et produksjonsveksthus og arbeidsplass for landsbybeboere.For å oppnå best mulig klimatisering av veksthuset uten tilførsel av varme inngår følgende tiltak:

• Godt isolert grunnmur. Tar vare på varmen i jorden.

• Tung mørkfarget vegg (mot oppalsrom) lagrer solvarme og utjevner temperatur.

• Store sortmalte sylindriske stålsøyler er fylt med vann fungerer som varmelagre.

• Varm luft trekkes fra topp i vekshuset gjennom varmevegg og bidrar til utjevning av temperatur.