PROSJEKT

SKOLLENBORG BARNEHAGE

Fakta:

Ferdigstilt Sommer 2007.

Byggmester; Piet Jensen.

Arkitekt; Gaia Tjøme v/ Rolf Jacobsen - Arild Berg

 

Halmhusbarnehage på Skollenborg ved Kongsberg ble tildelt kommunens arkitekturpris for 2007. Prosjektets gjennomførte arkitektur og miljøkvaliteter ble framhevet i den høytidelige overrekkelsen i februar 2008.

 

På Nyhusgården har Morten og Anita Mikalsen stått for oppføring av en toavdelings barnehage som er bygget med halmballkonstruksjon i vegger og halmisolasjon i tak. Det er benyttet en I-bjelke profil som rammekonstruksjon og med halmballer innpasset mellom. Det er så pusset innvendig og utvendig med leirepuss. Innvendige vegger er bygget med leirestein og pusset med leire. Det er innlagt varmerør i noen av disse innvendige veggene. Bygningen er organisert som to speilvendte avdelinger med en midtseksjon i tre og med et sørvendt glasstak.