PROSJEKT

SØNDRE TVETER
SON

 

Fakta:

Byggeår; 1992-93

Tiltakshaver; Tilman Hartenstein og Einar Nymoen

Miljøfaktorer: Halmballteknikk, jordstampevegger,

biologisk toalett, naturbasert avløpsbehandling, solenergi, passive solenergisystemer, bygnings-integrerte veksthus.

 

Kretsløpshus Søndre Tveter er en tomannsbolig på et gårdstun i Vestby, som ble utviklet som et forskning og utviklingsprosjekt og med stor grad av selvbygging.

Prosjektet ble kåret til Norges miljøhus 1993.