BOLIG

JUNIA - DANMARK

 

Fakta:

Areal;  122 m2 BRA.

Byggeår; 2010.

Byggherre; Lone Kuhlmann.

Byggematerialer;  Glasopor (isolasjon mot

grunn), bindingsverkskonstruksjon av douglasgran, halmballer (50 x 80 x 200 cm), innvendig 50mm leirepuss. Utvendig Jura

Kalkpuss. Masseovn fra Fornyet Energi. Isolasjon i tak av cellulosefiber.

 

En kombinasjon av ombygning og påbygg på en spesiell tomt, har gitt et spennende romforløp og romkvaliteter. Det er brukt naturmaterialer, gamle laftevegger er beholdt og eksponert, peisen er pusset med leirepuss og det er brukt gjenbruksmaterialer.