PROSJEKT

FORSAMLINGSHUS

HOGGANVIK LANDSBY

 

 

Fakta:

Byggeår: 1999-2000
Arkitekt. Gaia Tjøme. Siv.ark. Rolf Jacobsen.
Rådgivere: Siv.ing. Peter Neitek. Statiske beregninger
Byggherre: Hogganvik Landsby.

Miljøfaktorer; gjennomført bruk av miljøvennlige

byggematerialer, diffusjonsåpne konstruksjoner, naturlig ventilasjon og naturvennlig overflatebehandling. Oppvarming fra bioenergisentral i landsbyen.

 

 

Bygningen fungerer som et forsamlingshus og terapihus for Camphill landsbyen Hogganvik i Vindafjord kommune. I tillegg rommer bygningen store lagerrom, kjølerom og veksthus-anlegg.