BÆREKRAFT

Vi står foran den store omleggingen til et bærekraftig samfunn. Klima- og miljøutfordringene tydeliggjøres for oss, sterkere og sterkere for hver dag. Endringene som kreves er store og omfatter alle sektorer av samfunnet. Ikke minst gjelder dette byggebransjen som legger beslag på om lag 35 % av samfunnets samlede energi- og ressursforbruk. I tillegg er hvordan vi bygger og bor i sterk grad med på å prege våre omgivelser langt inn i framtiden.

 

 

LEVEKRAFT

 

Dette omfatter dessuten en større sammenheng enn selve bygningen. Det handler like mye om hvordan vi lever, hvordan vi skaper gode oppvekstmiljøer for barn, hvordan vi bygger felleskap, hvordan maten vår blir dyrket osv.  Derfor må vi ikke bare fokusere på de fysiske løsningene men søke å utvikle mer helhetlige modeller for bo- og levemiljøer.

BÆREKRAFT OG LEVEKRAFT

 

Kan vi tenke annerledes? Hvor byggeteknikk, energiløsninger, materialer, inneklima, sted, livsstil henger sammen og hvor det er denne helhet som er målet, som skal sikre de bærekraftige løsningene.  Hus som knytter seg positivt til naturen, til det levende mangfold av kretsløp og til den dynamikk av samvirkende elementer og funksjoner og som gjør oss beboere og brukere delaktige i dette.