ANDRE PROSJEKTER

SKOLLENBORG BARNEHAGE

Halmhusbarnehage på Skollenborg ved Kongsberg ble tildelt kommunens arkitekturpris i 2007. Prosjektets gjenomførte arkitektur og miljø-vkvaliteter ble framhevet i begrunnelsen.

MODERNE BRYGGERHUS

Et allsidig brukshus på Holt gård i Vestfold. Vekshuscafe, storkjøkken, forsamlingssal, kontorer og verksteder samt gjesterom / leilighet i 2.etg.

 

VEKSTHUS SOLBORG

Et lavenergi veksthusprosjekt for Solborg Camphill Landsby på Jevnaker. Veksthuset har en regulær 8-kantet form med et pyramidetak.

FORSAMLINGSHUS HOGGANVIK

Bygningen fungerer som et forsamlingshus og terapihus for Camphill landsbyen Hogganvik i Vindafjord kommune.