Økolandsbyer er lokalsamfunn som integrerer et godt sosialt miljø med en lite ressurskrevende livsstil. Økolandsbyer representerer kanskje den mest interessante og komplette modellen for en bærekraftig utvikling.

 

 

HURDAL ØKOLANDSBY .

Økolandsbyprosjektet i Hurdal startet i 2001, da det ble enighet om å kjøpe Gjøding gård av kommunen, og de første planskissene ble utarbeidet da. Prosessen har imidlertid tatt lang tid og i denne tiden har et tun med midlertidige boliger fungert som økolandsby – inntil planer ble godkjent og en realistisk gjennomføringsplan kom på plass.

 

I tillegg til gårdstunet og gården med jordvei og skog, er det blitt planlagt tre boligtun i en sørvendt ås nord for gården. Prosjektet har underveis vokst fra de planlagte ca. 50 boligene til nær 200 boliger. I tillegg har Kjerkekretsen skole som ligger et steinkast unna, og som ble lagt ned i 2013, blitt overtatt og integrert i Økolandsbyprosjektet.

 

Underveis i prosjektet ble Aktivhus as etablert med formål å utvikle boligtyper for Økolandsbyen – med høy miljøprofil. Boligtypen Shelter i forskjellige størrelser bygges nå i Hurdal.

 

Den omfattende planprosessen kombinert med en gjennomføringsmodell gjør at Økolandsbyprosjektet i Hurdal vil tjene som modell for mange flere Økolandsbyprosjekter i forskjellige skala. Helhetstenkningen som forener Bærekraft og Levekraft gjør dette til en spennende og viktig modell for framtiden.